Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 09, 11, 12, 13

#22268
Veronika Říhová
Host

Dotazy od poroty pro T. Formánkovou, A. Janoštíkovou, K. Trávníčkovou (13 – Efektivní marketingová strategie vybraných škol)
Odpovídejte prosím, pokud to půjde, v jednom bloku, pište čísla otázek.

1. Kdo tvořil respondenty vašich dotazníkových šetření a jaký bych jejich počet? Jakým způsobem byl dotazník realizován?

2. V práci uvádíte mj. zjištění, že poměrně velká skupina žáků není spokojena se svými učiteli – zjišťovaly jste konkrétní důvody nespokojenosti?

3. Dále jako jednu z hrozeb pro školu uvádíte GDPR, můžete to blíže vysvětlit?

4. Ve své práci doporučujete využití sociálních sítí. Jaké sociální sítě byste volila a jak by měla škola na těchto sítích vystupovat? (informace pro žáky/veřejnost/placená reklama)?

5. Z jakého důvodu jste do své práce zahrnuly ZŠ ve Vracově? Má tato škola problém s nedostatkem žáků?

6. Píšete, že jste SWOT analýzu pro ZŠ ve Vracově dělaly na základě dotazníků. V dotaznících pro žáky jste tedy řešily komunikaci se slovenskou školou, školení pro učitele nebo exkurze?

7. Z čeho čerpala SWOT analýza pro OA? Konzultovaly jste ji a marketingový plán s vyučujícími nebo vedením školy?

8. Co zahrnujete pod pojem akce pro studenty?

Jménem poroty děkuji za Vaše odpovědi.