Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 3,4,6 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 3,4,6

#22246
Radka Olivová
Host

Děkuji Vám za odpověď. Práci považuji za velmi kvalitní z hlediska náročnosti tématu na teoretické znalosti, přesnosti formulací a práce s odborným jazykem, vlastního přínosu k řešené problematice a formálního zpracování.
Nemám další dotazy. Přeji Vám hodně úspěchů v dalším odborném snažení.
Posílám pár postřehů.
Klady:
Prezentační a komunikační dovednosti dobré.
Bohaté literární zdroje.
Plány do budoucna – NGS, sekvenování nové generace (kontrolní skupina v rámci většího projektu zabývající se studiem mikrobiomu)