Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 01, 18 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 01, 18

#22181
Lenka Ševčíková
Host

Ondřej Budín
SŠ ‒ COPT Kroměříž

Cesta k IPv6-only síti SŠ-COPT Kroměříž
obor 18

Hezký den, porota si připravila následující otázky

1. Zpětně když se podíváš, který krok v přechodu na IPV6 byl nejvíce problematický?
2. Lze nějak ošetřit zpětnou kompatibilitu z IPV4 na IPV6 (pokud si k Vám host donese zařízen, a ono nepodporuje IPV6).
3. Zjišťoval jsi kolik škol, či jiných organizací zřizovaných Zlínským krajem již uskutečnilo nebo započalo přechod na IPv6?