Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 3,4,6 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 3,4,6

#22128
Anna Vávrová
Host

Dobrý den, kmeny s těmito genotypy byly využity právě kvůli jejich odlišným vlastnostem spojeným s metabolickým syndromem, liší se reakcí na dietu s vysokým obsahem tuku. Myši B6 jsou náchylnější k obezitě a metabolickým poruchám zatímco myši AJ mívají zdravou hmotnost a netrpí metabolickými poruchami. Na myších kmene AJ jsem tedy viděla, příklad toho, jak by se měly hladiny NEFA a glukózy měnit v ,,ideálním“ případě a u myší B6 jsem poté mohla hledat odlišnosti a vyvozovat příčiny.
Pro pokusy se obecně používají spíše samčí pohlaví. Samice jsou využívány pro pokusy pouze výjimečně. U samců je menší pravděpodobnost zkreslení výsledků v souvislosti s březostí.