Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 3,4,6 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 3,4,6

#22115
Lea Abrtová
Host

Dobrý den,
přednáška pro probandy proběhla před celkovým skenováním, kdy byli všichni zúčastnění seznámeni formou prezentace s cílem práce, přístroji a postupy. Jednotlivým probandům byly nadále poslány výsledky skenování a práce.