Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 02, 10 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 02, 10

#22102
Roman Koutný
Host

Otázky celé poroty pro:
Roman Čechmánek – obor 10
1) V jakých jednotkách uvedené barevné čislo udává hodnoty barev. Myslel jsem, že se jedná o klasický RGB kod, ale hodnoty 400 to vylučují. Jaké jsou maximální hodnoty pro danou barvu a jak jste si odvodil, že např. červená bude muset být v daných intervalech. (Z. Hrdina)