Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 3,4,6 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 3,4,6

#22074
Václav Novotný
Host

Vezmu-li vzorek E a uvažuju jeho koncetraci za geometrickou posloupnost, dostanu snadným výpočtem týdenní kvocient asi 0,99539, čemuž po dosezení do jednoduché logaritmické rovnice odpovídá poločas rozpadu téměř přesně 150 týdnů, tj. necelé tři roky. Nicméně výsledek není zcela směrodatný, vzhledem k nedostatku a nepřesnosti použitých dat.