Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 3,4,6 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 3,4,6

#22051
Vojtěch Strnad
Host

Dobrý den,
molární absorpční koeficient (ε) se váže ke konkrétní látce a konkrétní vlnové délce. Určuje, „kolik fotonů vzorkem proletí a kolik je pohlceno tzn. excituje molekulu.“ Bavíme se vlastně o pravděpodobnosti. Hodnota má základní jednotku m2/mol , ale běžně se užívá v jednotce 1/c*cm . Má v sobě tedy rovnou závislost na koncentraci a délku dráhy světla vzorkem.

Kolik % světla pohltí konkrétní vzorek určuje absorbance. Výpočet Absorbance je A=εcl