Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 3,4,6 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 3,4,6

#22028
Vojtěch Strnad
Host

Zpětnou vazbu mám od paní Ing. Jany Uhlíkové, která u nás chemii vyučuje. Byla vedoucí první poloviny mé práce, kterou jsem psal jako ročníkovou. Ona sama považovala dokument za dobře napsaný. Zatím není nijak oficiálně zařazen v ŠVP, ale paní Uhlíková říkala, že ho využije při výuce o hydridech, nebo pokud padne otázka o boranech.
Zpětnou vazbu mi poskytli i přátelé a rodina, kterým jsem shrnutí ukázal, když se zeptali, na čem pracuji.
Shrnutí četl i pan Londesborough a od něj jsem námitky neobdržel.
Uvědomuji si, že se nejedná o sofistikované sbírání dat o zpětné vazbě a že bych mohl vynaložit více energie na sběr názorů např. mezi žáky školy. Shrnutí jsem ovšem bral jako vedlejší cíl, a proto mi stačila zpětná vazba vyučujícího předmětu a vedoucího práce.