Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 3,4,6 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 3,4,6

#22026
Tomáš Chvojka
Host

Dobrý den,

pokračování této práce bude dvojí. Nejprve plánuji aplikovat získané poznatky při couplingu imidoylchloridů a bromidů, jejichž syntéza se momentálně studuje ve skupině Dr. Beiera. Takto získaná data budou přidána do publikace o těchto látkách.
Později hodlám syntetizovat další 2,2-diaryl-disubstituované enamidy, které by měly původ v jiných triflátech (čili by se lišil jejich arylový zbytek). Případně bych rovněž uvažoval o použití dalších boronových kyselin, např. para-substituované. V ideálním případě by pak mohla být celá tato moje práce o enamidech shrnuta v samostatné publikaci.