Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 14 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 14

#22006
Eva Kubišová
Host

Dotazy od celé poroty pro Elišku Veleckou

Odpovídejte prosím na všechny otázky v jednom bloku, odpovědi číslujte.

1. Na základě čeho jste vybírala teorie, o které se v práci opíráte? Pro průzkum štěstí v dnešním světě by určitě stálo za zvážení, přidat i řekněme současnější pohled na životní spokojenost (štěstí) například třeba očima J. Petersona nebo D. Kahnemana.
2. Proč je dnešní společnost nastavena na konzum?
3. Domníváte se, že dojde vlivem pandemie koronaviru ke změně hodnot?
4. Znáte i jiná vývojová stádia, než jaká jsou uvedena v závěru práce?
5. Čemu se chcete v budoucnu věnovat?
6. V práci zmiňujete Aristotela a jeho pojem štěstí a zkratkovitě spojujete toto pojetí s ctností pravdy, i když v Etice Nikomachově vidí štěstí v dobru, dobrém životě, který dává životu smysl a štěstí a ctnost je u něj spojena v pojmu „eudamonion“, kdy jedno bez druhého nelze popisovat. „Štěstí je tedy cíl, který je základem všeho a spojuje všechny ostatní cíle, k nimž se člověk může ubírat. Samo o sobě vnáší do života smysl.“ Proč tedy ta zkratka a nedošlo už tady ke špatnému zadání otázek (na základě nepřesného definování) a tím pádem ke zkreslení výsledků dotazníku?
7. Jsou podle vás životnější teorie filozofů nebo psychologů?
8. Proč jste nevybrala Epikurejce nebo Sókrata a jeho „střední cestu“?

Děkuji za Vaše odpovědi.