Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 14 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 14

#22004
Eva Kubišová
Host

Dotazy od celé poroty pro Ondřeje Martináka

Odpovídejte prosím na všechny otázky v jednom bloku, odpovědi číslujte.

1. Proč je výzkum zaměřen pouze na věkovou kategorii adolescence? Věková kategorie staršího školního věku je jistě také dostatečně rozumově vyspělá na zodpovězení otázek v dotazníku.
2. Jaký je důvod pro vysokou rozvodovost v ČR?
3. Domníváte se, že workoholismus u rodičů má vliv na nižší porodnost v ČR?
4. Nestávají se dospívající díky střídavé péči rukojmími svých rodičů?
5. Nestávají se rodiče při střídavé péči rukojmími svých dětí?
6. Pokud střídavá péče, jak často?
7. Byl pro vás některý z výsledků Vaší práce překvapivý?

Děkuji za Vaše odpovědi.