Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 14 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 14

#22002
Eva Kubišová
Host

Dotazy od celé poroty pro Natálii Bartíkovou

Odpovídejte prosím na všechny otázky v jednom bloku, odpovědi číslujte.

1. Jaké využití bude mít Vaše práce?
2. Neexistuje způsob, jak zabránit přihlížejícím, aby ovlivňovali, zdržovali nebo jiným způsobem negativně působili na práci hasiče?
3. V práci se soustředíte na stres, každopádně do hry z hlediska psychiky vstupují i jiné stavy jako například frustrace nebo syndrom vyhoření. Proč tedy pouze stres?
4. Proč jste se více nedotazovala služebně starších hasičů?
5. Lišily se nějakým způsobem odpovědi služebně mladších a služebně starších hasičů?
6. Podnikové hasičské sbory mají ve významné části případů specifické typy zásahů, které je odlišují od ostatních sborů. O jaké se jedná?
7. Domníváte se, že dobrovolní hasiči jsou pod menším psychickým tlakem?

Děkuji za Vaše odpovědi.