Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 9,10 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 9,10

#22001
Jan Král
Host

Dobré ráno vážená odborná komise a milí spolusoutěžící,

Začněme první otázkou. Práci jsem dělal ve spolupráci se společností Arriva Východní Čechy a.s. provozní oblast Svoboda nad Úpou, která provozuje dle platné licence MHD Trutnov, jejich reakci jsem tedy měl k dispozici po celou dobu. Ostatně díky jejich dokumentaci v kancelářích a odbornému dohledu dopravního technologa bc. Lukáše Jandy jsem získal i znalost místních poměrů, bez které by tato práce nemohla vzniknout. Pokud mohu zmínit jeho postoj k mé práci, je velmi kladný. Dle něj práce odstraňuje dílčí problémy linkotvorby, především co se obslužnosti západních průmyslových zón týče. Stejný postoj zastává i manager přepravní oblasti, který ovšem netrpělivě očekává ekonomickou část. Vedení města, nebo dopravnímu oboru práce předvedena nebyla, to je v plánu až po jejím úplném dokončení.

Nyní k druhé otázce. V reálném provozu práce ověřit nešla, vzhledem k velkému vytížení dopravce, ovšem „od stolu“ jsme všechny výstupy prošli s již zmíněným bc. Lukášem Jandou a několikrát jsem s nimi byl poslán na opravu pro jejich neproveditelnost, či ekonomickou náročnost. Mnou odevzdaná podoba Jízdních řádů, s nimi spojených oběhů vozidel, a schématu linkotvorby města Trutnova je již finální verzí. Změny jsou tedy zatím odzkoušeny pouze na stole a v počítačových simulacích, kde vyšly v požadované normě, v praxi testovány nebyly.

K poslední otázce se dostaneme v tomto odstavci. Ano, to je pravda, projekt se stále vyvíjí, momentálně pracuji na ekonomické části práce. Úpravy pro handicapované osoby jsem dokončil v minulém týdnu. O osoby pohybově znevýhodněné je již částečně postaráno ve všech 7 autobusech, které MHD Trutnov zajišťují. Jedná se totiž o nízkopodlažní bezbariérové stroje s nástupní plošinou u středních dveří, kde se vyskytuje i místo rezervované pro tyto cestující. U zastávek je to bohužel horší. Po osobní návštěvě všech stanic MHD jsem provedl důkladnou analýzu a návrhy úprav z tohoto vycházející. Důležité ale je myslet na to, že bezbariérová zastávka, kde je pro zmíněné osoby jednoduchý nástup, nemůže být všude. Tato zastávka musí být situována buď v dostatečném zálivu, kam autobus bez problémů zajede, nebo přímo u pozemní komunikace, kde autobus zastaví přímo u hrany zastávky. Ty stanice, které jsou v nedostatečném zálivu mají problém, že řidiči riskují odření, či poškození nárazníku autobusu, proto nezajíždí přímo k hraně, v praxi to ani moc nelze v běžném provozu, a vzniká zde velmi nepříjemný dvojitý schod – z autobusu na zem a ze země na vysokou bezbariérovou zastávku – , který je např. pro seniory velmi těžko zdolatelný, natož pak pro osoby pohybově handicapované. Když to shrnu, tak byla vypracována analýza a předložen seznam zastávek, kde by bylo možné úpravy pro zmíněnou skupiny cestujících zbudovat. Jejich cena je ve fázi zjišťování, ovšem dopravce se netají tím, že by podpořil tuto část i v případě vyšší ceny v následném řízení se zástupci města.

Děkuji za pozornost a těším se na diskuzi.

Jan Král