Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 14 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 14

#21997
Eva Kubišová
Host

Dotazy od celé poroty pro Terezu Říhovou
Odpovídejte prosím na všechny otázky v jednom bloku, odpovědi číslujte.

1.Jaký je Váš názor na danou problematiku? Respektive přikláníte se k legalizaci?
2.Nevede vaše práce k obhajobě legalizace prostituce jako nejlepší možné cestě, jak dostat sex byznys pod kontrolu?
3.Co Vás na výpovědích respondentů nejvíce překvapilo?
4.Zavedla byste pro ženy – prostitutky povinné lékařské prohlídky?
5.Jak by mohla pomáhat VŠ chudým dívkám, aby nemusely vykonávat tuto činnost?
6.Proč se v programu Pirátské strany vyskytují Vámi uvedené návrhy na úpravu prostituce? Z čeho může jejich postoj vycházet?
7.Jaký je váš názor na mužskou prostituci?

Děkuji za Vaše odpovědi.