Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 17 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 17

#21992
Irena Nováková
Host

Helena Kamrlová: Objevily se nějaké publikační možnosti Vašeho překladu?

Ellen Lesovská: Jak jste se dozvěděla o pastoraci LGBT komunity v Londýně a jakým způsobem jste se na ni kontaktovala?

David Strnad: Jaký je Váš názor na práci České televize v době koronavirové krize? Je její zpravodajství vyvážené?

Laura Doanová: Vytyčila jste si poměrně přísná kritéria výběru svých respondentů, kterých jste nakonec měla jen 6. Myslíte si, že kritéria byla nastavena správně, a že počet respondentů byl dostačující? Dají se podle Vás jejich výpovědi paušalizovat na celou vietnamskou komunitu druhé generace?

Denisa Dvouletá: 1) V kapitole 3.1 uvádíte, že Petr měl v případě nesouhlasu se svým propuštěním napsat svému zaměstnavateli dopis kvůli pozdější prokazatelnosti tohoto aktu. Existují i jiné formy podání stížnosti? Které z nich jsou považovány za dostatečně průkazné? 2) Z jakého důvodu jste se rozhodla doslovně přepisovat rozhovory na stranách 28-29? Nestačilo by shrnout nová zjištění v jednom odstavci? Tato forma působí v odborné práci dost triviálně.

Pavel Brada: Došlo k nějakému dalšímu vývoji v USA ohledně zákona, který má kvůli Ujgurům uvalit na Čínu sankce? Myslíte si, že k tomu dojde i v jiných zemích?

Jan Kolář: Ve své práci prakticky opomíjíte Havla jako dramatika. Jak se jeho politické názory promítají do jeho her? A je Havel stále přítomný v české společnosti právě prostřednictvím svého uměleckého díla?

Ondřej Šil: Je hejtman Jiří Čunek demokratický nebo populistický politik?