Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ – spojený obor 05 a 17 Odpověď na téma: 42. KK SOČ – spojený obor 05 a 17

#21989
Hana Svobodová
Host

OTÁZKY PRO RADKU ŠINKOROVOU

1) Uvažovala jste o srovnání s jinými turistickými oblastmi z daného hlediska?

2) Domníváte se, že větší počet rozhleden a vyhlídkových míst a informovanost o nich může podpořit turistický ruch?

3) V druhé kapitole své práce zmiňujete německé osídlení některých oblastí Českomoravského pomezí. Zaznamenala jste při studiu zdrojů odkazy na projevy národnostního soupeření na poli rozvoje turistiky? Tedy fenomén „soupeřících“ českých a německých turistických jednot, popřípadě českých nebo německých rozhleden?

4) V závěru práce je uvedeno, že téma „by mohlo být rozebráno více do hloubky“. Co jste tím myslela? Mohla byste naznačit, co dál by mohlo být předmětem výzkumu?