Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Pardubický 42. KK SOČ – spojený obor 05 a 17 Odpověď na téma: 42. KK SOČ – spojený obor 05 a 17

#21988
Hana Svobodová
Host

OTÁZKY PRO BARBORU BULÁNKOVOU:

1) Zjišťovala jste, jaká je povědomí obyvatel Vysokého Chvojna o historii jejich obce, případně zda jsou v tomto ohledu rozdíly mezi generacemi?

2) Jaká je turistická návštěvnost Vysokého Chvojna? Je cílovou destinací, nebo spíše tranzitní?

3) Jaký z uvedených turistických objektů má největší návštěvnický potenciál? A daří se tento potenciál v současné době využívat? Pokud ne, čím by to mohlo být způsobeno?

4) Proč jste nepoužila pro návrh trasy/průvodce atraktivnější formu prezentace? U prací v cestovním ruchu je nejdůležitější na první pohled zaujmout.