Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08

#21985
Vladislava Zubrová
Host

Vendula Martincová
Dobrý den, hodnotící komise krajského kola SOČ si pro Vás připravila následující otázky:
1. Samozřejmě chápeme výběr respondentů, ale aby dotazník měl nějakou vypovídací hodnotu, bylo by vhodné rozšířit věkovou skupinu. A také rozlišit respondenty podle jejich možností (příjmu) a možná i podle dalších hledisek – kde pracují (tedy jaké oblečení potřebují pro svůj život), kde bydlí (venkov, velké město…). Proč jste nezkusila do dotazníku zapojit i starší věkové skupiny?
2. Jak Vás napadlo zrovna tohle téma? Ovlivnila Vás samotná práce nějak ve výběru oblečení?
3. Mohla byste doporučit, kam odevzdávat již nenošené oblečení, které nechci vyhodit do koše? (aby bylo opravdu využito na charitu)
4. Co považujete za největší přínos své práce?