Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08

#21982
Vladislava Zubrová
Host

Ondřej Florián, Karel Špaček
Dobrý den, hodnotící komise krajského kola SOČ si pro Vás připravila následující otázky:
1. Které organické sloučeniny jsou dalšími polutanty ve vodních tocích, případně v řece Moravě?
2. Když vzorkovače z lokality Kostelany byly porušeny a nevhodné k odběru, proč jste nezopakovali sběr vzorků znovu?
3. Odkud jste získali izotopicky značené analogy látek? Jaký izotop byl použit pro značení?
4. Str. 29 – z analýzy jsme obdrželi …… Kdo prováděl analýzu? Jaká metoda byla použita pro analýzu?
5. Proč jste neprovedli sběr vzorků vícekrát? V různých obdobích (tady jen jednou – červen)?