Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08

#21981
Vladislava Zubrová
Host

Jan Gajdošík
Dobrý den, hodnotící komise krajského kola SOČ si pro Vás připravila následující otázky:
1. Kde jste prosím získal informaci, že se pepsin vstřebává v malém množství do krve a tam štěpí proteiny? (str. 18)
2. V literatuře máte uveden zdroj, který se zabývá aminokyselinovým profilem hmyzu. Jaká je biologická hodnota hmyzího proteinu?
3. Jaký byl podíl hmyzu v testovaných potravinách (kolik % hmotnosti surovin tvořil hmyz v jednotlivých testovaných potravinách)?
4. Pro stanovení stravitelnosti bylo údajně použito 7 vzorků – ale všechny byly od stejného výrobce, tedy 7 stejných vzorků. Lišily se vůbec něčím tyto vzorky? Třeba aspoň jinou šarží nebo čímkoliv?
5. Nejsou uvedeny žádné naměřené hodnoty pro výpočty, není žádný příklad výpočtu, jsou tam pouze jakési závěry ve formě procent. Tyto výsledky jsou zaneseny do grafů č. 9 a 10 – co to má ukázat?
6. Dotazníkové šetření – pouze ve 4 třídách na gymnáziu (114 žáků), většina respondentů z tohoto malého počtu byla ve věku 15 – 18 let. Taková vypovídací hodnota je velice sporná. Proč nebyl použit širší vzorek respondentů?
7. Když přihlédnete k Vašemu výzkumu, je dle vás reálně možné, že by mohl být hmyz stravou budoucnosti?