Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obory 04, 07, 08

#21980
Vladislava Zubrová
Host

Anna Hýsková
Dobrý den, hodnotící komise krajského kola SOČ si pro Vás připravila následující otázky:
1. Co to značí: vzorek byl vortexován? Jak jste to prováděla?
2. Jaké fluorescenční barvivo bylo použito? Proč?
3. Kolik vzorku je skutečně v mikrozkumavce? Když se má dělat kvantitativní analýza, je třeba znát přesnou hmotnost. A ta rozhodně není 250-260 mg.
4. Kyselina abscisová má dva optické izomery (to je patrné i z obr. 8, kde je vzorec). Mají oba enantiomery stejný vliv a účinek v rostlinách? Nebo se to nějak liší?
5. Z Vašich výstupů vyplynulo několik dalších doporučení, kam by se mohl ubírat další možný výzkum tohoto tématu. Co by dle Vašeho názoru bylo jako předmět dalšího studia nejpřínosnější?
6. Jak vysvětlíte žákům 5. třídy ZŠ princip metody PCR?