Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#21974
Pavel Jakubec
Host

Milá Terezo (Ruferová),
velkým impulsem pro odchod Čechů do zahraničí (Volyň, Brazílie, USA, Jižní Amerika) byly samotné životní podmínky. S vývojem lékařství a porodnictví zůstávalo v rodinách stále více dětí. Dcery měly dostat věno, synové se podělili o rodinný grunt, anebo byli vyplaceni nastupujícím hospodářem (svým bratrem, švagrem). Mladší děti v podstatě neměly na čem hospodařit. Otcovský statek se de facto již několik století ztenčoval, zástavba v obcích se díky tomu zahušťovala a vznikala nová vrstva obyvatelstva (bezzemci, dělníci). Na statku se uměli ohánět, ale na to, aby se odstěhovali do města a založili si nějakou živnost a věnovali se řemeslu, mnohdy neměli dostatek zkušeností a znalostí. S nabídkou levné půdy se pak nechali zlákat nahaněči, kteří lákali do zahraničí. Příjezd a následující léta ale často byly velkým rozčarováním.

Případný dotaz na ABS pokládejte co nejpřesněji – celé jméno osoby, o níž se chcete něco dozvědět, datum a místo narození, období, které Vás zajímá a důvody, proč by měla ve svazku StB být. Dočkáte se tak přesnější a dřívější odpovědi.