Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#21954
Pavel Jakubec
Host

ADÉLA ZELENKOKVÁ
Zbraslavicko v letech 1939–1945 a stručná historie partyzánského oddílu Zarevo

U Vás si dovolím výjimku a upozorním na častý jazykový prohřešek (a to i v odborných textech), kterým je rozdíl mezi slovy odstřelovat a ostřelovat. Autobus skutečně nemohl být odstřelován, leda odstřelen, ale rozhodně byl ostřelován (od toho např. i ostřelovač).

Uvádíte, že Zarevo byla jednotka Výboru státní bezpečnosti (KGB). KGB ale vzniklo až v roce 1954. Teoreticky byl jeho předchůdcem NKVD.

U židovské kapitoly skutečně bylo vhodnější použít práce Marka Lauermanna. I přesto se Vám podařilo získat poměrně komplexní informace.

Ručně kreslené mapy nejsou příliš zdařilé (viz Všeobecné poznámky výše).

Pro další studium lze využít Vojenský historický ústav, resp. Vojenský historický archiv.

Čerpala jste bezpochyby především z knihy Zdeňka Jelínka. Ta ale vyšla v roce 1988 a musí být nutně poznamenána tendenčním jazykem, jehož součástí byl nekritický pohled na činnost partyzánských oddílů. Zdá se mi, že Vás tento způsob Jelínkovy dikce hodně ovlivnil. Je to jedno z největší lákadel historické práce, totiž přejímání jazyka pramene nebo excerpované literatury. Z toho pramení i má otázka: V čem vidíte negativa působení partyzánských oddílů na našem území?