Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#21953
Pavel Jakubec
Host

JAN VONDRÁČEK
Jan rytíř Fousek

Překlad titulu (jména) Vašeho protagonisty do angličtiny nebude Jan knight Fousek, ale něco ve smyslu Jan Duke of Fousek apod. Hierarchie šlechtických titulů ve Velké Británii je poněkud odlišná od té kontinentální, resp. rakouské.

Archivní zdroje by se jistě daly rozšířit o další badání skutečně přímo v archivech. Například v Archivu bezpečnostních složek pro období Fouskova života po roce 1945.

Hlídejte si pravopis a především překlepy.

V roce 1980 se nedá hovořit o LDN, šlo nejspíš o klasický domov důchodců.

Je to silný příběh, který nabývá na dramatičnosti především po roce 1945. Fousek byla kontroverzní osobnost, přestože za tuto kontroverzi do jisté míry nemohl, leč nikdo jej nenutil, aby v ČSSN zastával tak vysoké funkce. Jak se k jeho charakteru (jisté osobní ohebnosti) a úloze v dějinách druhé světové války na našem území stavíte Vy?