Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#21952
Pavel Jakubec
Host

TEREZA RŮŽIČKOVÁ
Střípky osudu

Je zcela nadbytečné uveřejňovat Vaši současnou marginální korespondenci s institucemi, jakož i uvádět, není-li to přímo důležité pro poskytnuté informace, kdo a jak Vaše podání vyřizoval. Naopak by bylo vhodnější tuto fázi Vašeho bádání, je-li to nutné, popsat stručně vlastními slovy.

Vyvarujte se patetického tónu. Všichni víme, co se v koncentračních táborech dělo, ale osobní emoce zpravidla do odborné práce nepatří.

Pečlivě važte, jaké webové stránky citujete. Bulvární nebo mainstreamové servery pracují se základními daty, která často skládají bez větší znalosti do celku ve formě krátkého příspěvku. Jejich „novináře“ nijak netrápí žurnalistický mravnostní kodex, cílem je zaujmout v moři článků čtenáře expresivními popisy a šokovat je i za cenu lživých informací. Naopak více studujte literaturu k tématu, k tomu Vašemu jí je celkem hodně.

Pod termíny campus nebo farmhouse si sice umíme představit lágr a jeho dřevěné baráky, ale takovéhle novotvary (ve vztahu k tématu) vznikají nejčastěji z přejímání cizojazyčných příspěvků pomocí internetových překladačů.

Druhá část o životě Josefa Růžičky začíná jaksi bez úvodu, živelně a vytváří dojem, že minimálně jeden odstavec předtím se ztratil. Lze pochopit, že jako autorka fakta znáte, ale čtenář se potřebuje do problematiky a děje nějak dostat.

Druhý zatčený se nejmenoval Sejka, ale Sejk (je to shodou okolností děda mého kolegy).

Velmi přínosná je „edice“ dopisů. Bohužel se jejich horší čitelnost podepsala na chybách, které zjevně nezpůsobil pisatel, ale až Vy při jejich přepisu (např. Ou deu herru na str. 32 je obyčejné německé An den Herrn).

Výčet táborů na s. 11 určitě není kompletní (namátkou chybí Rychnov u Jablonce nad Nisou, Poříčí u Trutnova, Rýnovice ad.)

Velmi pozitivně hodnotím Vaše osobní pátrání po Růžičkových osudech.