Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#21951
Pavel Jakubec
Host

TEREZA RUFEROVÁ
Cesta mých předků na Volyň a zpět (s ohledem na historické souvislosti)

Pustila jste se do zatraceně náročného tématu. Historie Volyně a Haliče je u nás stále na periferii zájmu.

Germanizace se v Rovensku pod Troskami nijak neprojevila. Jednalo se vždy o ryze české městečko a rovněž místní radnice vždy jednala česky. Němci zde nežili, Rovensko se „proslavilo“ pouze masakrem 350 německých civilistů v roce 1945, na němž se podíleli i místní obyvatelé (často pod pohrůžkou smrti Rudoarmějci, kteří celé běsnění rozpoutali). Podobně se do života obyvatel tohoto kraje nijak výrazně neotiskla prusko-rakouská válka. Velké boje probíhaly několik kilometrů odsud (Jičínsko, Svijany) a i přesto, že obyvatelé přilehlých vsí utekli do lesů a skal, k fatálnímu zničení jejich majetků nedošlo.

Uvádíte současný kurz ruble a koruny. Zkuste dohledat, jak si stál rubl v době, o níž píšete, vůči tehdejší rakouské měně.

Zbytečně vysvětlujete obecně známé pojmy. Nepoužívejte kumulaci poznámek na konci odstavců, raději volte více poznámek na místech, kde tomu jejich obsah skutečně odpovídá.

Velmi kvituji kultivovaný jazyk Vaší práce.

Doporučuji zaměřit své studium na Archiv bezpečnostních složek v Praze. Vaše prababička byla několikrát u výslechu, předpokládám, že StB na ni vedla svazek, který pro Vás může být zdrojem mnoha dalších reálií.

Dění ve východní Evropě je dnes opět velkým otazníkem. Část Ukrajiny je okupována Rusy, na severu upevňuje svou diktaturu Lukašenkovo Bělorusko, Orbán v Maďarsku se stal takřka neomezeným vládcem. Pokud jste tam ještě nebyla, měla byste místa života Vašich předků vidět (dokud je to možné). Plánujete takovou cestu?

Mimo hodnocení
Pro mě osobně byla práce přínosem, neboť žiji nedaleko Rovenska pod Troskami a nějaký čas jsem strávil i v Příšovicích, odkud byli Vaši další předci. Migrace Roveňáků na Východ a do Brazílie je známa, ale existuje jenom velmi málo dokladů o tom, jak se jim v nové domovině vedlo. Znám dokonce případ, kdy se rodina z Východu zakrátko vrátila zpět. Alespoň v jednom (Vašem) případě můžeme vidět, kam to mohly odcestovavší rodiny až dotáhnout.