Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#21949
Pavel Jakubec
Host

ANNA KUKLÍKOVÁ
Vlašimský pivovar

Pro případné další bádání doporučuji prostudovat archivní fond Velkostatek Vlašim, případně Ústřední ředitelství auersperských velkostatků Vlašim, kde naleznete nepochybně řadu dalších pramenů k dějinám pivovaru. Bude to ale vyžadovat znalost kurentu a němčiny. Další podněty byste určitě získala při konzultaci s místním vlastivědcem Radko Bílkem, jakož i u kolegů v místním muzeu.

Citace a ilustrace z webu opatřujte dnem stažení nebo prostudování.

Pokud si Vaši práci budou chtít přečíst i zájemci neobeznámení s technikáliemi vaření piva, budou se v některých pojmech ztrácet. Malý slovníček na závěr (i s tím, co se v takovém zařízení dělo, k čemu sloužilo) by měl být v tomto případě nezbytností.

Pokud předkládáte práci jako závěrečnou verzi, nikoli jako text, který se bude teprve sázet (např. do knihy, časopisu, novin), je nutné zakomponovat stránkování.

Líbí se mi zdravé sebevědomí při Vaši prezentaci.

Vyzdvihuji především skutečnost, že si všímáte zanikajícího fenoménu Vlašimi, který po staletí dotvářel místní kolorit. Nelze se spoléhat, že dokumentaci pivovaru provede někdo jiný (památkáři z města, z NPÚ, nadšenci aj.). Jste to možná právě Vy jediná, kdo pivovar zachytí před jeho definitivním zmizením. Plánujete něco podobného?