Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#21948
Pavel Jakubec
Host

VÍT KONIUK
Sadská na přelomu 19. a 20. století

Schází mi vysvětlení termínu „svědecký vrch“.

Uvítal bych citaci zmiňované práce Pešiny z Čechorodu.

Nedočetl jsem se, v čem je založení kostela sv. Apolináře důkazem existence starší kaple sv. Klimenta.

Statuta není singulár ženského rodu.

Do roku 1949 nemohla být Sadská v žádném případě součástí panství. Patrně jste měl na mysli rok 1849.

Zkuste dlouhé nepraktické odkazy z webu v poznámkách rozdělovat, ať ty řádky nevypadají jak ústa staré indiánské ženy. V tištěné podobě nevadí, že je odkaz poté nefunkční.

Obecně ve výkladu počátků hradiště užíváte starší, více než stoletou literaturu. Skutečně neexistuje (např. formou článku v některém odborném periodiku) mladší publikační počin od někoho z našich předních historiků středověku?

Zmínka o nejisté přítomnosti W. A. Mozarta a jisté přítomnosti jeho syna se zakrátko objevuje znovu takřka ve stejném znění.

Dějiny lázní jsou pěknou sondou do života měšťanské společnosti 19. a 20. století. Zde se Vám Váš záměr skutečně povedl.

Na s. 41–42 citujete mnoho specifických termínů z oboru cukrovarnictví. Víte, co znamenají? Nejsou vysvětleny a většina čtenářů by v nich dozajista tápala.
Velmi chválím za čas strávený ve studovně archivu a líbí se mi technická úroveň Vašich příloh!

Uvádíte, že z důvodu nedostatku archiválií popisujete rozvoj pouze dvou továren. Jaké konkrétní dokumenty Vám chybí k tomu, abyste se věnoval i té třetí? Opravdu by se nic nenalezlo ve fondu příslušného okresního úřadu například za použití tzv. elenchů, jedněch z nejužitečnějších registraturních pomůcek (s nesnadným hledáním v nich by Vám kolega Votoupal jistě ochotně rád pomohl)?