Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#21945
Pavel Jakubec
Host

MATYÁŠ GARNOL
Archeologické nálezy a naleziště z doby bronzové z okolí Rakovníka

Schází mi výčet neuvedených nalezišť (alespoň formou poznámky), abych si mohl učinit širší přehled o četnosti nálezů ve zvoleném regionu.

Nepodařilo se Vám sehnat obrázky ke všem nalezištím. Jaký je důvod? Jsou lokality nedostupné, zničené, anebo jako v případě Svatokopů není místo přesně lokalizováno? Nebo máte na mysli přímo dokumentaci z výzkumů (což je samozřejmě pro 19. století vesměs nemyslitelné)?

Římská mince v hrobu skrčence? Není to trochu renonc? Jak si tam vysvětlujete její přítomnost?

Dvakrát uvedené slovo „majuseuli“ nic neznamená. Asi jste to špatně přepsal. Jde o majuskuli. Víte, co termín označuje?

Uvítal bych interpretaci nálezu masakru mutějovické „rodiny“.

„Dále si přečítám knížky…“ (buď „pročítám“ nebo „čtu“) – cizelujte, prosím, trochu tu češtinu.

Bod 3) v seznamu literatury – pozor na automatické opravy Wordu!

Lze Vás označit za disciplinovaného detektoráře. Zdaleka ne všichni (možná stále ještě menšina) takoví jsou. Předpokládám, že Vaše spolupráce s rakovnickým muzeem bude úspěšně pokračovat i v budoucnu.