Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 3,4,6 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 3,4,6

#21933
Radka Olivová
Host

Jméno a příjmení autora: Tereza Müllerová
Název školy: Gymnázium Bohumila Hrabala v Nymburce, Komenského 779, 288 40 Nymburk
Název práce: Knockout genu psbO1 a jeho vliv na životaschopnost Arabidopsis thaliana
Odkaz na video s prezentací