Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#21916
Josef Kremla
Host

Jan VONDRÁČEK
Jan rytíř Fousek
– celá práce na mě působí jako kompilát z pár knížek a jedné disertace, minimum pramenů (prostě moc málo zdrojů)
– jaké názory, se kterými se Fousek ztotožňoval, byly za 1. Republiky opomíjeny?
– poznámka 6 – chybí mi tady odkaz na evidenční čísla předmětů, takto to stěžuje využitelnost práce pro příp. další badatele
– Jagdkommanda – vždy dvě M
– řády se nepřidělují, ale udělují nebo propůjčují (Řád MT), Fouskovi bylo uděleno i nemálo dalších řádů a vyznamenání, asi bych je zmínil, když bych chtěl psát práci na jeho obranu a rehabilitaci (foto řádu MT by bylo v příloze také moc hezké 🙂
– str. 13 dole – zkratka SD (nikde nevysvětleno)? Já vím, že Vy to víte, ale vědí to třeba Vaši spolužáci?
– str. 14 – Řád MT „než aby jej přijal, raději ho odevzdal na zlatý poklad …“ – ale na str. 22 „který se mu ztratil během jeho pobytu ve vězení“ ???
– komplikovaný postoj k ČSR po roce 1918 – jak komplikovaný, v čem?
– závěr – hodnotíte ho spíše kladně – „nakolik byly jeho projevy osobním názorem nebo názorem … výše postavených“ / „Spíše využíval politickou situaci …“ / „nelze tvrdit, že … by bojoval za český národ“ – na mě to působí tak, že využil možnosti a příležitosti ve svůj osobní prospěch, takže bych pak byl asi opatrný ve formulaci, že byl „krutě a nespravedlivě“ potrestán.
– obrazová příloha – fotky z mobilu? neoříznuté, hodně ledabylá úprava