Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#21915
Josef Kremla
Host

Anna KUKLÍKOVÁ
Vlašimský pivovar
– stránkování, to je nutnost
– spor mezi měšťany a šlechtou byl ukončen roku 1517 – JAK?
– i citace webových stránek má svá pravidla (mj. datum citace)
– chceme-li popsat procesy vaření piva, tak co je to např. „vystírání a rmutování“? – takovéto termíny je asi potřeba lidem vysvětlit
– za války byla pánev zakována – za které války?
– píšete o svrchním kvašení, ale psal bych i o spodním, která Čechy proslavilo po celém světě (nebo bych to alespoň zmínil)
– hospoda Drbka – bezpochyby nejznámější – proč?, když už 160 let neexistuje (co třeba „kdysi to býval nejvyhlášenější hostinec ve městě“ – nebo tak něco)
– podzemí Vlašimi protkané chodbami – tak toto tvrzení určitě přehnané je :-), buď měly domy sklepy, které bývaly občas i propojeny, nebo soustavu sklepů (viz Tábor, Slavonice), ale kdo a proč by kopal pouhé chodby, které jsou k ničemu?
– chybí mi zde majitelé panství, tedy i pivovaru, máme chycené Trčky – Stranovské –Klenovští (po 1550) – ??? – vrchnost 1842 – Aueršperkové – a někdy před nimi hrabata z Trausonu (v prezentaci se mihly nějaké erby, v práci mi to chybí)
– pivovarský komín z roku 1860 – „nebyl nikdo jiný, než František Neubauer“ – kdo to byl?
– konec přišel rychle a náhle – ale jak? Areál byl zavřen a znovu otevřen až 1958 při převedení pod cukráře a sodovkáře?
– bakalářská práce už také není pramen, ale literatura
– píšete o zámku, ve kterém dnes sídlí muzeum – tam jste nepátrala, kolegové nic k pivovaru nemají?