Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#21914
Josef Kremla
Host

Matyáš GARNOL
Archeologické nálezy a naleziště z doby bronzové z okolí Rakovníka
– zajímavá práce, ale jen velmi špatně využitelná jako zdroj informací. Jedná se o typický pokus o vytvoření jakéhosi katalogu sbírkových předmětů (tady navíc jen výběrového) z jednoho muzea k jednomu konkrétnímu tématu, to je vcelku OK, ale ani jeden předmět – obrázek zde není uveden s evidenčním číslem předmětu (a to je průšvih)
– poznámka 4 a 5 – proč jsou citace v závorkách?
– v práci je zmíněno spoustu lidí (nálezci, archeologové, …) – velmi často pouze příjmení, chtělo by to dohledat křestní jména a je-li jméno nové, tak i napsat, kdo to byl, proč je zmíněn
– kapitola 4.3.2 – první věta je citace nebo Vámi běžně používáte archaický slovosled: „ … čárkami a tečkami zdobenými“? 🙂
– Mutějovice – kdo to kopal? Archeolog J. Fridrich je z muzea, ARÚ, NM, … ?
– špatně číslované obrázky, resp. odkazy v textu (str. 20 – obr. 17 a 18)
– 6.1.2 – „Z většiny hledám …“ – to je rakovnické nářečí? 🙂
– mezi zdroji máte výstavu z roku 2013. Opravdu si ji tak dobře pamatujete? Nebo jste měl v ruce její scénář nebo katalog?
– odkaz na knihu J. Schránila (str. 6), ale ta není v seznamu literatury
– zkoušel jste se dotázat v Národním muzeu na předměty tam uložené?