Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#21913
Josef Kremla
Host

Vojtěch JAROŠ
Čsl. jednotky v Africe a na Blízkém východě
– slabší úprava (zejména v příloze), obrázky na jiné straně než popisky
– značná část práce je doslovný opis celých odstavců z literatury, sice citované (bez odkazu na konkrétní stranu), ale bez vlastní snahy něco napsat samostatně!
– citace na str. 8 dole zcela bez odkazu původu?
– poznámka č. 17.1 a 17.2 – dva zcela různé zdroje, takto číslovat poznámky opravdu není možné
– poznámky 26, 27, 28 – také citace nebo odkazy na literaturu a tedy vlastní tvorba?
– mapky v textu – kdyby byla alespoň snaha vytvořit si mapky svoje a ne je zase jenom stáhnout někde na internetu
– citace z webu domdej.cz – máte tyto citace od autorů webu povoleny? Nebo patříte mezi autorský tým?
– původ obrazové přílohy? – měl by být napsán původ obrázků (kniha, rodinný archiv)
– „Z rodinných zdrojů se mi podařilo poskládat jeho vlastní příběh, …“ (str. 6) – vyprávění prarodičů (?) nebo dalších příbuzných není uvedeno mezi prameny (konec konců ty nebyly pro sepsání práce použity žádné) a to je velká škoda – toto mělo být stěžejní částí práce – vzpomínky pamětníků
– novinový článek jako zdroj je pak už jen poslední perličkou na závěr