Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK Středočeský -obor 16 Odpověď na téma: 42-KK Středočeský -obor 16

#21910
Pavel Jakubec
Host

Všeobecné poznámky pro všechny autory
Vědecká obec si bude muset zvyknout, že citace z internetu budou součástí odborných prací (např. citace digitalizovaných archiválií). Koneckonců, i my je ve svých textech občas používáme. O to obezřetněji ale musíme s takovým zdrojem informací pracovat. Lze říci, že citujeme-li ze stránek Památníku Terezín a jeho databází, lze se na údaje spolehnout, ale citovat článek ze stránek Extrastory.cz, to do odborné práce (nevěnujeme-li se úrovni „žurnalistiky“ takového media) skutečně nepatří.
Jelikož se částečně živím též jako fotograf a takřka nepřetržitě se věnuji redakční práci, kladu vysoký důraz na kvalitu obrazových příloh. Když už fotíte mobilem, dejte si alespoň minimální práci s postprodukcí. Vyvarujte se stahování obrázků z internetu. Ty si s sebou nesou už jen minimální datovou informaci původního souboru a jsou často určeny jenom pro náhledy, takže se jejich obraz rozsype i při obyčejném překopírování do wordovského dokumentu.
Potřebujete-li do své práce zahrnout vlastní mapu nebo plán, je to jenom dobře. Už je ale přežitek malovat je ručně. Využít se dají například aplikace Moje mapy od Googlu a ve Vaší práci to poté vypadá profesionálněji. Totéž platí o rodopisných grafech (rozrodech a vývodech). Mnoho genealogických programů je volně přístupných a lze z nich pořídit slušné grafické výstupy.
Pouze výjimečně vytýkám někomu z Vás pravopis, syntax a typografii práce, protože u všech by se něco nalezlo. Nelitujte času, kdy si po sobě práci musíte přečíst a před publikováním se ji v rámci možností pokuste předložit i někomu jinému pro kontrolu a konzultaci (na rozdíl od kolegy Kremly: rozhodně ne třídnímu šprtovi, to je závistivec, který vás většinou chce potopit).
Cením si výběru témat, která prokazují, že si všímáte svého okolí a registrujete jeho minulost. Pokud máte zájem věnovat se ve svém dalším studiu historickým vědám a chcete dále své příběhy rozvíjet, pracujte na nich už nyní. Než se dostanete k bakalářským a diplomovým pracím, může vám zemřít důležitý pamětník, zmizí zajímavé stavby, znepřístupní se archivní dokumenty (ano, i to se v současnosti bohužel děje). Pro vedoucí prací, historiky a archiváře není nic horšího než student, který přijde na konzultaci s otázkou, že neví, o čem chce psát. U vás všech věřím, že budete pravým opakem a své závěrečné práce na vysokých školách zpracujete proto, že jde o váš hluboký zájem, navzdory tomu, že tématu vedoucí práce nemusí ani tolik rozumět (jako se to stalo například mně). S některými z vás se budeme do deseti let setkávat na vědeckých konferencích, poslouchat vaše příspěvky a večer debatovat u piva, což, jak by řekl senátor Tomáš Czernin, rozhodně není ztracený čas.
Uvedené výtky jsou míněny jako všeobecná doporučení, v žádném případě neznamenají, že každý z Vás v tomto směru pochybil.