Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Vysočina 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14 Odpověď na téma: 42 – Kraj Vysočina – obor: 13, 14

#21898
Kamil Svoboda
Host

Obor: 14

Adéla Svobodová, Adéla Pistrichová

Gymnázium Velké Meziříčí

Vliv množství prenatálního testosteronu na budoucí volnočasové aktivity dětí