Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Zlínský 42 – kraj ZL – obor 14 Odpověď na téma: 42 – kraj ZL – obor 14

#21816
Drahoslav Viktorýn
Host

Natálie Bartíková
Gymnázium Kroměříž
Faktory ovlivňující psychiku výjezdového hasiče
obor 14
Videoprezentace: https://www.youtube.com/watch?v=30bfDgiGv4s&t=14s
Otázky poroty: