Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Středočeský 42-KK STŘEDOČESKÝ – obor 13,14,17 Odpověď na téma: 42-KK STŘEDOČESKÝ – obor 13,14,17

#21792
Daniel Štrobl
Host

Vážení studenti a studentky,
Dne 5. května proběhnou obhajoby vašich prací. Potkáme se přes aplikaci skype. Ve své aplikaci Skype si otevřete tento odkaz – https://join.skype.com/jEKhuQNxa6H5, čímž se připojíte k nám třem, ke komisi. Níže je rozpis časů obhajob vašich prací. V případě jakýchkoli dotazů mě kontaktujte přes sms (777202923) či email (strobl.daniel@outlook.cz)
Těšíme se na setkání s vámi.
Za komisi
Daniel Štrobl

Jméno Název práce téma Čas obhajoby
Jonathan Tobias Reklamy na sociálních sítích 13 8:00:00
Kateřina Kutová Podnikatelský záměr – rychlé občerstvení 13 8:30:00
Jan Janiš Propagační politika ve firmě Kámen Zbraslav 13 9:00:00
Tereza Oralová Možnosti snížení ekonomické náročnosti stravy celiaků 14 9:30:00
Kateřina Krouská Průzkum finanční gramotnosti z hlediska behaviorální ekonomie 14 10:00:00
Tereza Tatíčková Sny 14 10:30:00
Tereza Švarcová Neúplné rodiny v pohádkách 14 11:00:00
Anežka Lásková Skryté aspekty života lidi s vysokým IQ 14 11:30:00
Eva Vyskočilová Vliv intenzity večerního světla na hladinu melatoninu, … 14 12:30:00
Kristýna Lázňovská Vliv rozvodu na psychiku a chování dítěte 14 13:00:00
Marie Vítů Problematika volného času vozíčkářů – sportovní vyžití 14 13:30:00
Tereza Ševčíková Eutanazie z pohledu laické veřejnosti a zdravotníků 17 14:00:00
Josef Stanislav Treml Ženy právničky 17 14:30:00
Tereza Skořepová Emigrace z ČSR v roce 1948 z pohledu Jaroslava Zběhlíka 17 15:00:00