Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Plzeňský 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18 Odpověď na téma: 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18

#21730
Barbora Baštářová
Host

Dobrý den,

Co se děje s povrchem materiálu při aktivaci plazmatem?
– Při aktivaci plazmovým výbojem se u zkoumaného povrchu zplepšují povrchové adhezní vlastnosti (přilnavost). Plazma jemně očistí povrch od organických sloučenin a pozmění fyzikální vlastnosti zkoumané látky. Samotná aktivace není finančně náročná. V mém případě ale aktivovaný povrch působil pouze několik minut.

Jakým způsobem aktivace plazmatem ovlivní výslednou smáčivost materiálu?
– Jak jsem již popisovala výše, zkoumaný povrch je zbaven organických nečistot (otisky prsků, bakterií,..),tím je zkoumaný povrch lépe očištěn. Zároveň jsou pozměněny fyzikální vlastnosti materiálu (přilnavost kapaliny k pevnému povrchu).

Jak vysvětlit největší vliv aktivace na smáčivost podložního skla a lesklého křemíku a nejmenší vliv na drsný křemík?
– Aktivace podložního skla pomocí plazmatu je v průmyslu často používána. Podložní sklo narozdíl od dvou dalších zkoumaných materiálů (lesklý a drsný křemík) má jiné chemické složení a strukturu. Nasycené vazby povrchových atomů jsou velmi aktivní, tím je také způsobena vysoká volná povrchová energie. Samotný povrch podložního skla z okolí absorbuje vodní páry (iont OH-). Ionty OH- jsou velmi reaktivní a způsobují absorpci částic z okolí.
– Před započetím měření jsem se domnívala, že naměřené kontaktní úhly u drsného a lesklého křemíku budou stejné, protože oba materiály pocházely ze stejného křemíkového kotouče. Po provedení měření se ale hypotéza nepotvrdila. Po konzultaci s vedoucím práce jsem se shodli na tom, že rozdílné měření může být způsobeno chybou měření nebo nedostatečným ozářením drsného křemíku, což může mít za následek rozdílný průměrný kontaktní úhel.

Děkuji za dotazy

S pozdravem

Barbora Baštářová