Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Plzeňský 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18 Odpověď na téma: 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18

#21729
Michael Gulyj
Host

Dobrý den,

úkolem infračerveného spektrometru je registrovat závislost intenzity infračerveného záření na vlnové délce. Neexistuje ovšem žádný infračervený detektor, který by byl schopný zaznamenávat vlnové délky v žádaném rozsahu a zároveň intenzity záření pro jednotlivé vlnové délky. Proto spektrometr převádí frekvence vlnových délek infračerveného záření (GHz – THz) na audiofrekvence (kHz), kde jsou detektory schopny zaznamenat zároveň vlnovou délku i její intenzitu.

Krátkodobé tepelné zatěžování po napsání této práce již dále nepokračovalo. Dlouhodobé zatěžování okolním prostředím stále probíhá. Po napsání práce jsem se dostal pouze k výsledkům za měsíce leden a únor. Výsledky ukázaly, že emisivita stále klesá, ovšem pokles není tak výrazný a skokový, jako nastal za měsíc prosinec.

Děkuji za dotazy
Michael Gulyj