Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Plzeňský 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18 Odpověď na téma: 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18

#21725
Michael Gulyj
Host

Dobrý den,

to, nakolik se uvedené velikosti změny emisivity projeví na přesnosti měření povrchové teploty, se zajisté určit dá. Buďto pomocí výpočtů nebo provedením sérií pokusů. To ovšem nebylo cílem mé práce. Pokud se pohybujeme ve vysokých hodnotách emisivity (0,94 – 0,98), tak změna emisivity v rámci setin způsobí změnu bezkontaktně naměřené teploty v rámci stupňů. Čím je teplota měřeného povrchu vyšší, tím větší změna teploty nastane.

Emisivita se dá velice hrubě odhadnout pouze při pohledu na měřený materiál. Pokud je předmět lesklý, jeho emisivita bude menší. Pokud je předmět tmavý a neprůhledný, bude mít pravděpodobně vyšší emisivitu. Dále pokud bychom změřili skutečnou povrchovou teplotu předmětu kontaktním způsobem a porovnali ji s hodnotou povrchové teploty naměřenou bezkontaktně, dala by se skutečná emisivita dopočítat podle vzorce. Nejsem si ovšem vědom metody, kdy by samotný bezkontaktní teploměr dokázal změřit či odhadnout emisivitu měřeného objektu.

Děkuji za dotazy
Michael Gulyj