Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obor 5, 8 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obor 5, 8

#21719
Monika Sobková
Host

Výsledková listina 42. ročníku KK SOČ v Praze – obor č. 5 Geologie, geografie

Práce z prvního místa postupuje do celostátní přehlídky SOČ.

1. m. Jiří Bruthans
Foraminifery a jiné mikroorganismy z lochkovu a pragu českého devonu Barrandienu

Výsledková listina 42. ročníku KK SOČ v Praze – obor č. 8 Ochrana a tvorba životního prostředí

Práce z prvního a druhého místa postupují do celostátní přehlídky SOČ.
Práce ze třetího místa postupuje do licitace. Licitace znamená, že se ještě o postup do celostátního kola „utkáte“ s případnými dalšími soupeři z ostatních krajů v případě, že bude v celostátní soutěži volné místo. O výsledku vás budeme informovat.

1. m. Jan Bohuněk
Hluk ve městě

2. m. Valérie Bušová
Vegetace kladenských výsypek

3. m. Klára Kopřivová
Odstraňování niklu z vody na granulovaných filtračních materiálech hydratovaných oxidů železa

4. m. Zuzana Činčerová
Vliv ibuprofenu na půdní bakterie

5. m. Michal Janočko
Ovzduší

6. m. Tomáš Pokstefel
Český ráj