Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Plzeňský 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18 Odpověď na téma: 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18

#21696
Kateřina Buchtová
Host

Dobrý den,

Teď si zpětně uvědomuji, že tato otázka byla položena špatně. Měla jsem na mysli spíše, že komplexní čísla již nelze vyjádřit v jedné přímce, tudíž by je žáci mohli považovat za ,,neplnohodnotná” čísla. Na tento problém jsem uvedla řešení, a to takové, že tato čísla nám pomáhají dostat se k přesnějšímu výsledku kvadratické rovnice se záporným diskriminantem, tudíž není důvod tato čísla brát jako neplnohodnotná, ale naopak si jich vážit, jelikož nám otevírají dveře k novým možnostem.

Děkuji za otázku.

S pozdravem

Kateřina Buchtová