Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Plzeňský 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18 Odpověď na téma: 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18

#21671
Marek Brandner – člen poroty
Host

Proč byla pro řešení nelineárních rovnic použita právě metoda oprav. Lze použít i jiné metody? Dochází v některých případech k divergenci metod. Kolik zhruba kroků je potřeba realizovat k dosažení v práci uvedené přesnosti?