Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Plzeňský 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18 Odpověď na téma: 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18

#21670
Marek Brandner – člen poroty
Host

V odstavci 3.3 de facto uvádíte, že „komplexní číslo nelze vyjádřit jako jedno číslo“. Dokázala byste tuto záležitost studentům nějak přiblížit na jiných jim známých případech (např. v souvislosti s racionálními čísly)?