Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Plzeňský 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18 Odpověď na téma: 42 – Plz. kraj – obory: 01, 02, 10, 18

#21669
Marek Brandner – člen poroty
Host

Otázka položená v odstavci 3.2 „Proč by se měli učit o něčem, co neexistuje?“ není příliš jasná. Dostáváme se tak až do hájemství filosofie a můžeme se ptát, do jaké míry existují přirozená, racionální a reálná čísla (či čísla v počítačové aritmetice). Můžete upřesnit, jak je otázka míněna a jak bude celá záležitost didakticky uchopena?