Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Praha 42-kraj Praha-obory 1,2 Odpověď na téma: 42-kraj Praha-obory 1,2

#21667
Blanka Spieglerová
Host

Vážení studenti,
děkujeme za vaši účast v soutěži SOČ. Jsme rádi, že jsme to v letošních nezvyklých a obtížných podmínkách všichni zvládli. Porotci již sestavili pořadí, velice ocenili vysokou úroveň prací, které se letos sešly, proto blahopřejeme všem účastníkům. Těšíme se na další setkávání a přejeme mnoho úspěchů v oborech, kterým se budete věnovat.

Výsledková listina 42. ročníku KK SOČ v Praze – obor č. 1 Matematika a statistika

Práce z prvního a druhého místa postupují do celostátní přehlídky SOČ.
Práce ze třetího místa postupuje do licitace. Licitace znamená, že se ještě o postup do celostátního kola „utkáte“ s případnými dalšími soupeři z ostatních krajů v případě, že bude v celostátní soutěži volné místo. O výsledku vás budeme informovat.

1. m. Max Forman
Sestup uspořádaných čtveřic

2. m. Oliver Bukovianský
Koeficienty, rozklady na součin a mocniny determinantů cirkulačních matic

3.m. Martin Sedmera
Procedurální generování rostlinných struktur

4. m. Tomáš Siblík
Statistické vlastnosti kvantového generátoru náhodných čísel

Výsledková listina 42. ročníku KK SOČ v Praze – obor č. 2 Fyzika

Práce z prvního a druhého místa postupují do celostátní přehlídky SOČ.
Práce ze třetího místa postupuje do licitace. Licitace znamená, že se ještě o postup do celostátního kola „utkáte“ s případnými dalšími soupeři z ostatních krajů v případě, že bude v celostátní soutěži volné místo. O výsledku vás budeme informovat.

1. m. Marco Souza de Joode
Parametry rotace a tvaru asteroidů: limity inverznı́ metody

2. m. Jan Šebor
Optický jev schlieren a jeho využití v experimentech

3. m. Matyáš Horák
Profil elektronové teploty v komoře tokamaku

4. m. Ondřej Zahradníček
Hudební akustika