Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21638
Renata Švestková
Host

Komise ve složení
Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D. – ZSF JU Č. Budějovice -předsedkyně
Mgr. Barbora Sedláčková – SZŠ Č. Budějovice
Doc. Ing. Jitka Rutkayová, Ph.D. – ZF JU Č. Budějovice
Marie Ticháková – SZÚ Č. Budějovice

rozhodla o následujícím pořadí prací SOČ – krajské kolo JčK – termín konání 28. 4. 2020 – obor (14) pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času TAKTO:

1. místo Marek Peřina a Jan Hanuš
2. místo Lada Reisnerová