Hlavní stránka Fóra Forum pro soutěžící SOČ Obhajoby – Jihočeský 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14 Odpověď na téma: 42 – kraj Jihočeský – obor 6, 14

#21634
Jitka Rutkayová
Host

– Než začnete mluvit, rozmluvte se;
– Než začnete prezentovat, vyzkoušejte si to na nečisto;
– Zkuste oslovit dobrovolného posluchače, zda vás vyslechne a dá vám zpětnou vazbu – ať zhodnotí nejen mluvený projev, ale také gesta, řeč těla – jak jste působil(a)?;
– Pozor na nespisovné a parazitární výrazy (např. vlastně,…);
– Pozor na přílišnou odbornost – rozumí vám publikum?;
– Vyzkoušejte dopředu techniku, použijte presenter, je-li to možné;
– Pokud nevíte co s rukama, mějte v ruce alespoň tužku, propisku – můžete ji držet oběma rukama, pokud se vám ze začátku ruce klepou;
– Je dobré mít nakročeno mírně k publiku, široký postoj svádí často k pohupování, což pak vypadá jako enormní nervozita;
– Připravte si úvod prezentace co nejlépe, uklidní vás to a první dojem je velmi důležitý;
– Nepsané pravidlo, oblečte se o jednu úroveň lépe nebo alespoň stejně, než budou vaši posluchači;
– Naučte se otázky, které jsou nevhodné, nebo na které nevíte okamžitě odpovědět tzv. „zaparkovat“;
– Je dobré mít po ruce k ppt vodu, ale tak, aby nemohla polít nic z techniky v případě vylití;
– Při prezentaci zkuste zaujmout nejen obsahem mluveného projevu, ale i jeho správnou intonací a střídáním poloh a důrazu v hlase. Podpořte uvedené také pohybem a vhodnými gesty (nepřehánět);
– Pokud je prezentace delší, je vhodné alespoň jednou informovat posluchače, kde se asi nacházíme – v jaké části ppt;
– Mějte kontakt s publikem – můžete využít otázky přímé, či jen řečnické otázky;
– Pokud ppt dopředu nahráváte pozor na rušivé elementy, které by mohly ppt zkazit, mohly by rušit posluchače.